4 Mar 2023: ساوه، مرکزی

ساوه
2023-03-04
3 حقوق تضییع‌شده
۱ قربانی (زن ترنس)
1
جنسیت زن ترنس
تاریخ واقعه 2023-03-04
زمان تقریبی زمان مشخص نشده
استان مرکزی
مکان وقوع اتفاق موسسات بهداشتی و درمانی

خلاصه

نقض حقوق یک فرد ترنس از سوی روانشناس پزشکی قانونی

چه کسانی (فرد، افراد یا نهادی) باعث نقض حقوق شدند؟

روانشناس پزشکی قانونی

قربانی چگونه آسیب دید؟

آسیب روحی و نامیدی و میل به خودکشی

نوع خشونت

  • آزار زبانی و روحی

ناقضین حق

  • مؤسسات بهداشتی و درمانی