نقض حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی+؛ موارد ثبت شده در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱

با  توجه به اطلاعات به دست آمده از پلتفرم  همیشه رنگین کمان، در بازه زمانی فروردین ۱۴۰۱ تا تیر ۱۴۰۱، دست کم ۱۴۹ واقعه منجر به نقض حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ در ایران اتفاق افتاده که از طریق این پلتفرم به ما گزارش شده است.

در۱۴۹ واقعه‌ای که در این پلتفرم ثبت شده است، ۲۱۹ نوع خشونت اتفاق افتاده است  و ۲۵۵ فرد و نهاد به عنوان عاملین نقض حقوق اقلیت های جنسی و جنسیتی در این بازه زمانی ثبت شده اند.