آشکارسازی ناخواسته در محل کار به عنوان همجنسگرا


این حق اساسی افراد است که حریم خصوصیشان از جمله اطلاعات مربوط به گرایش و هویت جنسیتیشان حفظ شود
آشکار سازی ای که به اراده ی فرد و به نزدیکانش انجام می شود می تواند بسیار اضطراب آور باشد، چه برسد که این آشکارسازی ناخواسته و به افرادی باشد که فرد ارتباط نزدیکی با آنها ندارد.
متأسفانه در ایران به دلیل جرم انگاری همجنسگرایی و عدم وجود قوانین حمایتی برای جامعه ی ال جی بی تی که اعمال تبعیض و خشونت را برای کارفرمایان و همکاران هزینه بر کند، افراد همجنسگرا در صورت آشکار شدن گرایششان ممکن است با مصائب زیادی رو به رو شوند. از جلمه ی این مشکلات: منزوی شدن فرد در محل کار، اخراج شدن از کار، اقدامات انضباطی کارفرما، جلوگیری از ارتقا، باجگیری همکاران، انواع خشونت های روانی و کلامی و بسته به محیط کار حتی تهدید جانی است.


پیشگیری: بهترین و موثرترین اقدام برای دوری از این مشکلات این است که از آشکار شدن در محل کار دوری کنید و احتمال آن را پایین بیاورید. از جمله کارهایی که برای پیشگیری می توانید انجام دهید این است که اگر با کامپیوتر سروکار دارید در کامپیوتر محل کار به رد و بدل کردن پیام های خصوصی نپردازید و به سایت هایی که ممکن است شائبه ی همجنسگرا بودن شما را ایجاد کنند سر نزنید. روابط عاطفی و جنسی خود را بیرون از محیط کار نگاه دارید. فقط مواقعی که صد در صد به همکار خود اعتماد دارید و می دانید که می تواند حامی خوبی برای شما باشد گرایش خود را آشکار کنید. پیش از آن حتماً او را در این زمینه امتحان کنید.


جبران خسارت پس از آشکارسازی ناخواسته: انکار کنید. مهم نیست چقدر افراد اتهاماتشان را تکرار می کنند و چه چیزهایی را به عنوان مدرک نشان می دهند. اگر در محل کار فرد یا افراد حامی دارید از آنها کمک بگیرید. اگر احساس می کنید سلامت یا جان شما در خطر است محل کار خود را تغییر دهید. پیش از هر چیز امنیت جانی خود را در نظر بگیرید.