نقض حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی+؛ موارد ثبت شده در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱

با  توجه به اطلاعات به دست آمده از وبسایت همیشه رنگین کمان، در بازه زمانی تیر ۱۴۰۱ تا آغاز مهر ۱۴۰۱، دست کم ۱۰۹ واقعه منجر به نقض حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ در ایران اتفاق افتاده که از طریق این پلتفرم به ما گزارش شده است.

در ۱۰۹ واقعه‌ای که در این پلتفرم ثبت شده است، ۱۵۲ نوع خشونت اتفاق افتاده است و ۱۶۲ فرد و یا نهاد به عنوان عاملین نقض حقوق اقلیت های جنسی و جنسیتی در این بازه زمانی ثبت شده اند.