نقض حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی+؛ موارد ثبت شده در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱

با  توجه به اطلاعات به دست آمده از وبسایت همیشه رنگین کمان، در بازه زمانی اول مهر تا آغاز دی۱۴۰۱، دست کم ۶۸ واقعه منجر به نقض حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ در ایران اتفاق افتاده که از طریق این پلتفرم به ما گزارش شده است.

در ۶۸ واقعه‌ای  در این پلتفرم ثبت شده، ۸۲ نوع خشونت اتفاق افتاده است و ۸۴ فرد و نهاد به عنوان عاملین نقض حقوق اقلیت های جنسی و جنسیتی در این بازه زمانی نقش داشته‌اند.