نقض حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی+؛ موارد ثبت شده در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱، اول دی تا آخر اسفند

با  توجه به اطلاعات به دست آمده از وبسایت همیشه رنگین کمان، در بازه زمانی تیر ۱۴۰۱ تا آغاز مهر ۱۴۰۱، دست کم ۵۸ واقعه منجر به نقض حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ در ایران اتفاق افتاده که از طریق این پلتفرم به ما گزارش شده است.

در جریان ۵۸ واقعه‌ای که در این پلتفرم ثبت شده، ۵۱ نوع خشونت اتفاق افتاده است و ۵۰ فرد و نهاد به عنوان عاملین نقض حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در این بازه زمانی نقش داشته‌اند.