در حضور نمایندگان جمهوری اسلامی و کشورهای عضو سازمان ملل نقض حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ در ایران  را یادآوری کردیم

۱۳ سپتامبر، در نشست عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، شادی امین، مدیر شبکه شش‌رنگ، از خشونت حکومت و نقض حقوق زنان، دختران و جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو‌+ گفت.

او  همچنین تاکید کرد که هنوز در آستانه سالگرد خیزش انقلابی ژینا عدالت برای آسیب‌دیدگان اجرا نشده و پاسخگو کردن عوامل این سرکوب ها و جنایات توسط نهادهای بین المللی امری الزامی است. 

تنها برخی از سازمان‌های حقوق بشری امکان این را دارند که از زمان ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه‌ای برای آگاهی‌رسانی و توصیه در مورد حیاتی ترین بخش گزارش خود از شرایط حقوق بشر در کشورشان در حضور نمایندگان کشورهای عضو و همچنین جمهوری اسلامی استفاده کنند.