دیدار با نمایندگان برخی از کشورهای عضو سازمان ملل و آگاهی رسانی در مورد شرایط جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ در ایران

یکی دیگر از فعالیت‌های تیم شش رنگ در طی نشست شورای حقوق بشر در مقر سازمان ملل در ژنو، دیدار با برخی نمایندگان کشورهای عضو بود.

در این دیدارها سعی کردیم نمایندگان کشورها که در مورد شرایط حقوق بشر در ایران  دغدغه‌مند هستند، را از نقض حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ طی خیزش انقلابی ژینا و همچنین افزایش نفرت پراکنی ها علیه این جامعه آگاه کنیم.  این دیدارها کمک می‌کند تا کشورهای مورد نظر با توجه به عملکرد جمهوری اسلامی سیاست خود را در همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی و یا حتی سیاسی تعیین کنند. در آخرین بررسی دور‌ه‌ای شرایط حقوق بشر در ایران، ۱۱ کشور با توجه به دیدارها و آگاهی‌رسانی‌های شش‌رنگ به جمهوری اسلامی توصیه کردند به جرم انگاری رابطه جنسی دو همجنس پایان دهد، تبعیض و یا خشونت علیه اقلیت های جنسی و جنسیتی را متوقف کند. امید است که در جلسه‌های بررسی حقوق بشر در ایران در آینده نیز کشورهای بیشتری با توجه به گزارش های شش رنگ جمهوری اسلامی را در مورد نقض حقوق اقلیت های جنسی و جنسیتی پاسخگو کنند.