آیا همیشه رنگین کمان و همکارانش در روزهایی از هفته و یا سال تعطیل هستند؟

همیشه رنگین کمان همانطور که از اسمش پیداست، قرار است هفته ای ۷ روز و روزانه ۲۴ ساعت در خدمت جامعه ال جی بی تی+ و رفع نیازهایش باشد. پلتفرم و همکاران ما، تنها زمانی در سال که نیاز به کار فنی بر روی وبسایت است تعطیل خواهند بود و ما این تاریخ را با تاریخ تعطیلات سال نو میلادی و سال نو شمسی مصادف خواهیم کرد. این موارد قطعا در وبسایت اعلام خواهد شد. با این وجود، ارائه و ثبت گزارش بر روی پلتفرم ممکن خواهد بود.