این وبسایت امنیتش تا چه حد است؟

وبسایت همیشه رنگین کمان از ابتدا با هدف حفظ امنیت بالا ساخته شده و نکات امنیتی در آن ملاحظه شده است. در عین حال این پلتفرم توسط یک شرکت امنیت اینترنت در آلمان بررسی و تنها پس از تایید و اصلاح نکات طرح شده، وبسایت برای استفاده عموم رونمایی شده است.