بعد از ثبت گزارش، چه نوع کمکی دریافت خواهم کرد؟

در صورت نیاز می توانید در فرم گزارش ، درخواست مشاوره ی حقوقی یا مشاوره ی روانشناختی بدهید. ظرف حداکثر ۲۴ ساعت مشاورین ما از طریق آدرس ایمیل و یا شماره ای که ارائه کرده اید با شما تماس گرفته و در کنار شما خواهند بود.