دریافت کمک از طریق پلتفرم همیشه رنگین‌کمان چقدر هزینه‌بر است؟

مشاوره ها از طریق پلتفرم همیشه رنگین‌کمان رایگان هستند. هیچ فرد یا نهادی حق ندارد برای ارائه خدمات (چه حقوقی و چه روانشناختی و …) از مراجعین “همیشه رنگین کمان” هزینه یا ما به ازایی طلب کند.