چطور می‌توانم اشکالات احتمالی فنی در وبسایت را گزارش کنم؟

شما می‌توانید از طریق ایمیل زیر شرح خطایی که با آن مواجه شده‌اید را برای ما ارسال کنید. برای درک بهتر مشکل، اگر می‌توانید اسکرین‌شاتی از خطای ارسالی ضمیمه ایمیل کنید.
ایمیل: info@ranginkaman24.online