برچسب اقلیت‌های زبانی

مسائل، مطالبات و حقوق اقلیت‌های زبانی در اعتراضات سراسری مهم است

چرا طرح مسائل، مطالبات و حقوق اقلیت‌های زبانی در اعتراضات سراسری مهم است؟ چون بر اساس قوانین بین‌المللی کسانی که دارای زبانی متفاوت از بقیه‌ی جمعیت کشور می‌باشند: ۱- حق تحصیل به زبان مادری را دارند (ماده ۱ توصیه‌نامه لاهه…