برچسب خشونت و قتل

اگر قانون از من حمایت می‌کرد مجبور به باج دادن نبودم… روایت سهراب مرد همجنسگرا از تهدید و سواستفاده

سهراب همجنسگرا و متعلق به یکی از طوایفِ به‌نامِ ایلِ بختیاری‌ست.  پدرش را از دست داده و در حالیکه دانشجوست باید از مادر و خواهرش هم مراقبت کند. او که به دلیل جرم‌انگاری رابطه جنسی بین دو همجنس، روابط و…