برچسب Jogyakarta+10 principle

اصل ۳۱ یوگیاکارتا: حق به رسمیت شناخته شدن در پیشگاه قانون (فارسی، تورکی و کوردی)

هر کس حق دارد، صرف نظر از گرایش جنسی،‌ هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی، بدون ارجاع یا نیاز به اختصاص یافتن یا افشای جنس، جنسیت، گرایش جنسی، هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و شاخص‌های جنسی، در برابر قانون به…