شکایت حقوقی از همکارم که من رو مورد ضرب و شتم قرار داد

سوال: من یک فرد همجنسگرا هستم. یکی از همکارانم در محل کار مزاحم من می شد و از من درخواست رابطه ی جنسی می کرد با وجود اینکه همسر و چند بچه دارد. او حتی من را تحدید به آشکارسازی و اخراج هم می کرد. نهایتا یک روز این کشمکش ها منجر به درگیری فیزیکی او با من شد که به شکستن دستم انجامید. این واقعه در محل کار و در میان شاهدین اتفاق افتاده. می خواهم از او شکایت کنم ولی به خاطر اینکه در سیستم بهداشت و درمان پرنده ی اعصاب و روان دارم می ترسم در حین پرسه ی دادرسی اطلاعات پرونده من مورد استفاده او قرار گیرد. چه کنم؟

پاسخ: توجه داشته باشید در جریان شکایتی که اقامه و طرح کرده‌اید هیچ مشکلی در دادگاه برای شما در ارتباط با اینکه سوابق و پرونده‌ای در مورد تمایل جنسی‌تان دارید بوجود نخواهد آمد زیرا اولا: در ماده ۹۹ آیین دادرسی کیفری مقرر شده است که ” هرگاه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به‌عمل می‌آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع می‌‏دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‌‏دهد. ” و در ماده ۳۶۳ همین قانون نیز آمده ” هرگاه در حین رسیدگی، جرم دیگری کشف شود که بدون شکایت شاکی قابل تعقیب باشد، دادگاه بدون ایجاد وقفه در جریان رسیدگی، حسب مورد، موضوع را به دادستان یا رئیس حوزه قضایی مربوط اعلام می‌کند. ”

اما این دو ماده هیچ ارتباطی به موضوع شما ندارد زیرا بحث این دو ماده در مورد وقوع جرم است در حالی که شما مرتکب هیچ جرمی نشده‌اید که قابل رسیدگی در دادسرا و دادگاه باشد بلکه صرفاً سوابق و پرونده‌ای در مورد تمایل جنسی‌تان دارید که بررسی ان در صلاحیت دادسرا و دادگاه نمی‌باشد. ثانیا: در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به دلیل اتخاذ سیاست بزه پوشی و حفظ حریم خصوصی شهروندان، اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق جرایم جنسی را اعلام و آن را صرفاً در موارد استثنایی تجویز نموده است. در ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر گردیده ” انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می‌شود. “

از همه مهمتر در تبصره ۱ این ماده آمده است ” در جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند. ” در تبصره ماده ۳۰۱ نیز بیان شده ” منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی ( مانند همجنسگرایی ) و همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری است ” بنابراین طبق ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری قاضی حق هرگونه تعقیب و تحقیق و ورود به حریم خصوصی افراد در ارتباط با جرائم جنسی را ندارد. بنابراین از آنجا که قاضی صرفاً موظف به رسیدگی به شکایت شما است و طبق ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری حق هرگونه تعقیب و تحقیق و ورود به حریم خصوصی شما در ارتباط با تمایل جنسی‌تان را ندارد پس در جریان شکایتی که اقامه و طرح کرده‌اید هیچ مشکلی در دادگاه برای شما در ارتباط با اینکه سوابق و پرونده‌ای در مورد تمایل جنسی‌تان دارید بوجود نخواهد آمد.