مسائل، مطالبات و حقوق اقلیت‌های زبانی در اعتراضات سراسری مهم است

چرا طرح مسائل، مطالبات و حقوق اقلیت‌های زبانی در اعتراضات سراسری مهم است؟

چون بر اساس قوانین بین‌المللی کسانی که دارای زبانی متفاوت از بقیه‌ی جمعیت کشور می‌باشند:

۱- حق تحصیل به زبان مادری را دارند

(ماده ۱ توصیه‌نامه لاهه در مورد حقوق تحصیل اقلیت‌های ملی)

۲- حق آموزش ابتدایی توسط معلمان دو زبانه را دارند

(ماده ۱۲ توصیه نامه لاهه در مورد حقوق تحصیل اقلیت‌های ملی)

۳- حق امکان تاسیس موسسات آموزشی زبان اقلیتی را دارند

(ماده ۴ توصیه نامه لاهه در مورد حقوق تحصیل اقلیت‌های ملی)

۴- حق تشویق مردم اکثریت به یادگیری زبان اقلیت‌ها را دارند

( ماده ۱۹ توصیه‌نامه لاهه در مورد حقوق تحصیل اقلیت‌های ملی)

۵- حق کاربرد زبان اقلیتی در محافل عمومی و اختصاصی را دارند

(ماده ۳ پیش‌نویس کنوانسیون بین‌المللی برای حمایت از اقلیت‌ها و گروه‌های ملی و نژادی)

۶- حق به کارگیری زبان مادری در برابر مقامات اداری و قضایی را دارند (ماده ۲۰ پیش‌نویس مذکور و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی)

۷- حق اعلام شدن زبان اقلیت‌ها به عنوان زبان رسمی در مناطقی که درصد این اقلیت‌ها بالاست را دارند

(ماده ۲۰ پیش‌نویس مذکور و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی)