میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (CCPR) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (İCESCR) یکی از مهمترین اسناد بین‌المللی است که در حمایت از حقوق بشر نوشته شده است.

در سال ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل از کمیسیون حقوق بشر این سازمان خواست تا میثاقی با ماهیت حقوق مدنی و سیاسی و راه‌کارهای اجرایی آن را تدوین کند. کمیسیون حقوق بشر این سازمان بر اساس این درخواست دو سند شامل حقوق مدنی و سیاسی و دیگری شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدوین کرد. این دو سند در سال ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و جهت امضای دولت‌ها ارائه شد.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی شامل یک مقدمه و ۵۳ ماده و در قالب ۶ بخش تنظیم و تدوین شده است، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز شامل یک مقدمه و سی و یک ماده است که در قالب پنج بخش تفکیک شده است. در مقدمه‌ی این میثاقین آمده است:

«دولت‌های عضو این میثاق با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است، با توجه به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، بهره مندی از آزادی سیاسی، مدنی و رهایی از ترس میباشد و دستیابی به این شرایط فقط به وسیله‌ی بهره‌مندی هر کس از حقوق سیاسی و مدنی خود و نیز حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میسر است، با توجه به منشور ملل متحد، دولت‌ها متعهد به رعایت و احترام به حقوق و آزادی‌های انسان و ترویج آنها در سراسر جهان می‌باشند، با درک این حقیقت که افراد نسبت به یکدیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارند دارای مسئولیت در جهت اعتلا و ترویج رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این میثاق میباشند، (دولت‌های عضو این میثاق) با مواد مذکور در این سند موافقت می‌کنند»

دولت‌های امضا کننده میثاقین موظف به رعایت مفاد مذکور در آن هستند. دولت ایران نیز در تاریخ ۱۵/۰۱/۱۳۴۷ این میثاقین را پذیرفته و در اردیبهشت ۱۳۵۴ با تصویب در مجلس شورای ملی ایران به آن اعتبار قانونی بخشیده و خود را به انجام مفاد مذکور در این میثاقین متعهد کرده است. بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷، حکومت جمهوری اسلامی نیز علی‌رغم عدم التزام عملی به مفاد میثاقین از جمله مفاد عدم تبعیض، حق حیات، حق محاکمه‌ی عادلانه، آزادی مذهب و بیان، آزادی انجمن‌ها و حقوق مربوط به اقلیت‌ها، با عدم خروج از آنها  به عضویت در این میثاقین ادامه داده است.

شش‌رنگ (شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی) که پیش‌تر نیز با ترجمه و انتشار اسناد مهم ملی و بین‌المللی، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی در مورد حقوق فردی و بین‌المللی را به عنوان امری مهم در دستور کار خود داشته است، اکنون  بخش‌های مربوط به اقلیت‌های جنسی و جنسیتی این میثاقین را با توجه به درهم‌تنیدگی تبعیض‌ها که شامل سایر بخش‌های هویتی آن‌ها نیز می‌شود،  در اختیار شما قرار می‌دهد.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی را از اینجا دانلود کنید.